Anders & Elisabet Sedwalls Stiftelse Rengsjö
_________________________________________


Styrelse:

Siw Mickelsson, ordförande
Anders Svanberg, kassaförvaltare
Anders Bergsten, sekreterare
Kjell Linck, ledamot
Elisabeth Bengtsson, ledamot

Anders Olsson, suppleant
Johanna Persson, suppleant
Anna Sjöström, suppleant

Ross Campbell, konsult

> Sammanträdesdagar

> Ansökningsblankett (Excel)
> Ansökningsblankett (PDF)
> Villkorsbilaga till ansökningsblankett (PDF)
> Villkor för bidrag

> Stadgar
> Styrelse
> Sammanträdesdagar

> Hem

 

_____________________

(c) 2019 Sedwalls Stiftelse Rengsjö